Jak właściwie dobrać styropian, jego grubość, rodzaj i lambdę

Odsłon: 15085

Wybór styropianu do termoizolacji domu to jedna z najważniejszych kwestii, mająca bezpośredni wpływ na późniejsze koszty jego ogrzania. Producenci podają na swoich produktach informacje o parametrach, które należy wziąć pod uwagę, aby dokonać najlepszej możliwej selekcji. Na rynku dostępne są przede wszystkim styropiany EPS białe oraz grafitowe o różnej grubości i wartości parametru lambda, czyli współczynnika przewodzenia ciepła, który jest jednym z najważniejszych czynników przy wyborze tego typu izolatorów.

Jaki rodzaj styropianu jest lepszy?

Na rynku mamy do czynienia głównie z tradycyjnymi styropianem białym oraz grafitowym. Ten drugi wzbogacony został o surowiec, który pozwala znacząco obniżyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła, oznaczanego jako lambda. Pomimo wyższej ceny, styropian grafitowy jest dużo bardziej opłacalny, ponieważ przy tej samej gęstości, może osiągać wartość λ równą 0,031 W/(mK), w przeciwieństwie do swojej tańszej alternatywy, której parametry wynoszą zazwyczaj około 0,040 W/(mK). Osiągnięcia takich samych efektów przy wykorzystaniu styropianu białego wiązałoby się z koniecznością użycia bardzo grubego materiału, co automatycznie zwiększyłoby ilość innych surowców, niezbędnych do wykończenia termoizolacji. Oznacza to, że znacznie lepszym produktem do ocieplenia domu jest styropian grafitowy, który cechuje się znacznie lepszymi parametrami przy mniejszej grubości płyt. 

Oczywiście rodzaj zależy od elementu domu, jaki będziemy ocieplać. Jest to dość proste, ponieważ producenci określają w nazwie jego zastosowanie (najczyściej), zatem występuje styropian o oznaczeniu fasada, dach, podłoga, aqua, akustyczny. Słowa nie wymagające definicji.

Czym jest lambda?

Pod pojęciem lambdy kryje się wartość współczynnika przewodzenia ciepła. Im ona niższa, tym lepiej, ponieważ oznacza to, że materiał lepiej izoluje wnętrze budynku i chroni je przed utratą temperatury. Na opakowaniach styropianów powinna znajdować się informacja o lambdzie deklarowanej, oznaczonej jako λD. Wszystkie produkty tego typu dostępne na rynku charakteryzują się wskaźnikiem w przedziale od 0,045 do 0,030 W/(mK). Budynkom, które mają być energooszczędne zaleca się stosowanie styropianu z lambdą niższą niż 0,040 W/(mK), ponieważ taki poziom gwarantuje optymalny stosunek izolacyjności do grubości płyty izolacyjnej. W związku z tym, dla zapewnienia jak najlepszej termoizolacji, należy wybierać produkt o najniższym dostępnym współczynniku przewodzenia ciepła. 

Co z grubością styropianu?

Lambdę styropianu powinno się rozpatrywać w zestawieniu z grubością płyty. Jej maksymalna grubość może wynosić nawt 30 cm. Pozornie mogłoby się wydawać, że grubszy styropian izoluje lepiej, jednak nie jest to zgodne z prawdą. Przykładowo płyta o grubości 15 cm i lambdzie 0,042 W/(mK) sprawdzi się gorzej, niż styropian cieńszy o 3 cm, ale z współczynnikiem przewodzenia ciepła na poziomie 0,031 W/(mK). Dobranie najlepszej grubości i lambdy powinno opierać się na wyliczeniu oporu cieplnego warstwy termoizolacji. Im wyższa jego wartość, tym lepszym izolatorem będzie dany produkt. 

Twardość styropianu

Twardość styropianu, a raczej jego wytrzymałość na ściskanie jest bardzo ważna w przypadku izolacji podłóg i dachów, choć czasem używa się styropianów twardych na elewacje, które obciążone są materiałem innym niż tynk mineralny. Jak już jesteśmy przy twardości to często pada termin EPS. Np EPS 70, EPS 100. Najstarsi górale pamiętają te określania. A niestety są błędne, choć wynikają z po prostu z ogólne przyjętego nazewnictwa. Zatem śpieszymy wyjaśniać - EPS to po prostu inna nazwa styropianu, czyli polistyrenu ekspandowanego. A skrót EPS pochodzi o d angielskiego wyrażenia Expanded PolyStyrene. Poprawny parametr określający twardość styropianu to CS(10), np. CS(10) 70, CS(10) 100.

Waga paczki styropianu.

Wybór najlepszego styropianu do termoizolacji budynku jest złożoną kwestią, jeżeli jednak oprzemy go na prawidłowym odczycie i doborze parametrów uzyskamy skuteczną oraz oszczędną izolację, która szybko zwróci się, dzięki zmniejszonym kosztom ogrzewania, a latem nie dopuści do zbytniego nagrzania pomieszczeń w naszym domu. Można w domowych warunkach sprawdzić parametry deklarowane przez producenta na opakowaniu paczki styropianowej. Wystarczy ją zważyć. Poniżej tabela z zalecanymi wagami paczki styropianu w zależności od jego parametru.

waga styropianu a jego parametry

Zerknij tez tutaj na artykuł "Jak powstaje styropian EPS?"

Komentarze